JEDNOSOBNI STANOVI

Stan 8

DNEVNA SOBA SA KUHINJOM 25.20 m2
KUPATILO 4.17 m2
TERASA 4.57 m2

UKUPNO: 33.94 m2

Stan 10

ULAZ 1.87 m2
DNEVNA SOBA SA KUHINJOM 21.06 m2
KUPATILO 3.17 m2

UKUPNO: 26.10 m2

Stan 21

ULAZ 1.88 m2
DNEVNA SOBA SA KUHINJOM 21.06 m2
KUPATILO 3.16 m2

UKUPNO: 26.10 m2

Stan 31

ULAZ 1.53 m2
KUHINJA 2.39 m2
KUPATILO 3.39 m2
DNEVNA SOBA 21.29 m2
TERASA 4.57

UKUPNO: 33.16 m2

Stan 33

ULAZ 1.88 m2
KUHINJA 2.45 m2
DNEVNA SOBA 18.60 m2
KUPATILO 3.17 m2

UKUPNO: 26.11 m2

Stan 45

ULAZ 2.00 m2
KUPATILO 3.36 m2
DNEVNA SOBA 15.32 m2
TERASA 3.42 m2
KUHINJA 2.53 m2

UKUPNO: 26.63 m2